פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

אסוף את השברים'-מבט מלמעלה'

30X40X40 מדות 2013 קליפת עץ אגוז