פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

אסוף את השברים' - מבט מהצד'

חומר: קליפת עץ פקאן 2013