©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

אסוף את השברים' - מבט מהצד'

2013 .חומר: קליפת עץ פקאן