©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

דו פרצופית', חומר: עץ זית'

2010 160X 25X 10