פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

דו פרצופית', חומר: עץ זית'

2010