פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

לב אשל' חומר : עץ אשל'

2009 50X40X40 :מדות