©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

איש הנעליים'. חומר:    עץ  פיקוס'

2011 40X10 X10 מדות