©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

אפריקאי בעבודה'.  אקליפטוס'

2006 50X15X15 מדות