פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

בתנועה' חומר: עץ הדר'

2010 50X40 X15 מדות