פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

אפריקאי בעבודה'. אקליפטוס'

2006