©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

אפריקאי בעבודה'. אקליפטוס'

2006