©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

בתנועה' חומר: עץ הדר'

2010