©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

סוס העץ' חומר: עץ הדר'

2011 70X 8 עגול