©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

שתי דמויות' 4'

חומר: שטה מהערבה