פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

שתי דמויות' 4'

חומר: שטה מהערבה