פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

1 'זוג'

חומר: אקליפטוס 65X 65 X 35 מדות