©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

שתי דמויות' 6'

חומר: שטה מהערבה