פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

שתי דמויות' 6'

חומר: שטה מהערבה