©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

שתי דמויות' 5'

חומר: שטה מהערבה