פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

3 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה 35 X15 X10 מדות