פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

שתי דמויות' 2'

חומר: שטה מהערבה