פסלי עץ

רוב צורות'. חומר: עץ זית'
רוב צורות'. חומר: עץ זית'

2009 55X45X 10 מדות

'גלם 'רוב צורות
'גלם 'רוב צורות
אפריקאי בעבודה'.  אקליפטוס'
אפריקאי בעבודה'. אקליפטוס'

2006 50X15X15 מדות

אפריקאי בעבודה'. אקליפטוס'
אפריקאי בעבודה'. אקליפטוס'

2006

לב אשל' חומר : עץ אשל'
לב אשל' חומר : עץ אשל'

2009 50X40X40 :מדות

חמסה בשלישית'. חומר: אורן'
חמסה בשלישית'. חומר: אורן'

2009 30X20X5 מדות

אצבע אלוהים' גלם'
אצבע אלוהים' גלם'

2011

אצבע אלוהים' חומר: חרוב'
אצבע אלוהים' חומר: חרוב'

2011 20X20X5 מדות

דו פרצופית', חומר: עץ זית'
דו פרצופית', חומר: עץ זית'

2010 160X 25X 10

דו פרצופית', חומר: עץ זית'
דו פרצופית', חומר: עץ זית'

2010

אור בעץ' חומר: ברוש'
אור בעץ' חומר: ברוש'

2010 80X 45X 15 מדות

אסוף את השברים'-מבט מלמעלה'
אסוף את השברים'-מבט מלמעלה'

30X40X40 מדות 2013 קליפת עץ אגוז

אסוף את השברים' - מבט מהצד'
אסוף את השברים' - מבט מהצד'

חומר: קליפת עץ פקאן 2013

אסוף את השברים' - מבט מהצד'
אסוף את השברים' - מבט מהצד'

2013 .חומר: קליפת עץ פקאן

סוס העץ' חומר: עץ הדר'
סוס העץ' חומר: עץ הדר'

2011 70X 8 עגול

בתנועה' חומר: עץ הדר'
בתנועה' חומר: עץ הדר'

2010 50X40 X15 מדות

בתנועה' חומר: עץ הדר'
בתנועה' חומר: עץ הדר'

2010

איש הנעליים'. חומר:    עץ  פיקוס'
איש הנעליים'. חומר: עץ פיקוס'

2011 40X10 X10 מדות

שניים מהטבע' חומר: עץ'
שניים מהטבע' חומר: עץ'

מימין: אורן משריפת הכרמל, 2010 20X5X5 מדות משמאל: קנה מעמק הירדן

' אדם נחש ותפוח'
' אדם נחש ותפוח'

180X10X10 מדות

'אדם ,נחש ותפוח'
'אדם ,נחש ותפוח'

חומר: עץ פקאן מביתי הישן

'אדם נחש ותפוח'
'אדם נחש ותפוח'

בעבודה

ראש אדם ונחש
ראש אדם ונחש
תפוח
תפוח
שתי דמויות' 1'
שתי דמויות' 1'

חומר: שטה מהערבה 46 X 25 X 15 מדות

שתי דמויות' 2'
שתי דמויות' 2'

חומר: שטה מהערבה

שתי דמויות' 3'
שתי דמויות' 3'

חומר: שטה מהערבה

שתי דמויות' 4'
שתי דמויות' 4'

חומר: שטה מהערבה

שתי דמויות' 5'
שתי דמויות' 5'

חומר: שטה מהערבה

שתי דמויות' 6'
שתי דמויות' 6'

חומר: שטה מהערבה

שתי דמויות' 7'
שתי דמויות' 7'

חומר: שטה מהערבה 46 X 25 X 15 מדות

רקדנית פורחת' 1'
רקדנית פורחת' 1'

חומר: פיקוס, אקליפטוס, אלומיניום טוף 85 X 68 X55 מדות

רקדנית פורחת' 2'
רקדנית פורחת' 2'

חומר: פיקוס, אקליפטוס, אלומיניום טוף

1 'טיפוס עכבישי'
1 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה 35 X15 X10 מדות

2 'טיפוס עכבישי'
2 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה 35 X15 X10 מדות

3 'טיפוס עכבישי'
3 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה 35 X15 X10 מדות

4 'טיפוס עכבישי'
4 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה

5 'טיפוס עכבישי'
5 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה 35 X15 X10 מדות

1 'זוג'
1 'זוג'

חומר: אקליפטוס 65X 65 X 35 מדות

2 'זוג'
2 'זוג'

חומר: אקליפטוס

3 'זוג'
3 'זוג'

חומר: אקליפטוס

זוג' מואר'
זוג' מואר'

חומר: אקליפטוס