פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

שתי דמויות' 3'

חומר: שטה מהערבה