פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

רקדנית פורחת' 1'

חומר: פיקוס, אקליפטוס, אלומיניום טוף 85 X 68 X55 מדות