©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

שתי דמויות' 1'

חומר: שטה מהערבה 46 X 25 X 15 מדות