©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

4 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה