פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

4 'טיפוס עכבישי'

חומר: ינבוט מערבה